เครื่องมือแมชชีนเลิร์นนิงตรวจจับความเสี่ยงของโรคทางพันธุกรรมในเด็ก

ด้วยความถูกต้องเฉลี่ย 88% ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเรียนรู้ลึกข้อเสนอการตรวจคัดกรองทางพันธุกรรมอย่างรวดเร็วที่สามารถเร่งการวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม การฝึกอบรมด้วยข้อมูลจากผู้ป่วยเด็ก 2,800 คนจาก 28 ประเทศ เทคโนโลยีนี้ยังพิจารณาความแปรปรวนของใบหน้าที่เกี่ยวข้องกับเพศ อายุ เชื้อชาติ และชาติพันธุ์ อุปกรณ์ซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการดูแลและเทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิง

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีนี้สามารถช่วยให้เด็ก ๆ เข้าถึงคลินิกเฉพาะทางซึ่งไม่มีให้บริการในโลกส่วนใหญ่ ในที่สุดก็สามารถช่วยลดความไม่เท่าเทียมกันทางสุขภาพในสังคมที่มีทรัพยากรไม่เพียงพอ เทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิงนี้บ่งชี้ว่ามีกลุ่มอาการทางพันธุกรรมจากภาพถ่ายใบหน้าที่บันทึก ณ จุดดูแล เช่น ในสำนักงานกุมารแพทย์ แผนกสูติกรรม และคลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป ไม่เหมือนกับเทคโนโลยีอื่น ๆ จุดแข็งของโปรแกรมนี้คือการแยกแยะระหว่างปกติกับไม่ปกติ ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือคัดกรองที่มีประสิทธิภาพในมือของผู้ดูแลในชุมชน สิ่งนี้สามารถเร่งเวลาในการวินิจฉัยได้อย่างมากโดยการให้ตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการตรวจเพิ่มเติม ขั้นตอนแรกนี้มักจะเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการก้าวไปสู่การวินิจฉัย เมื่อผู้ป่วยอยู่ในระบบการทำงานแล้ว โอกาสในการวินิจฉัยเพิ่มขึ้นอย่างมาก