บริหารจัดการอาคาร: มิเตอร์ 5 แอมป์ ใช้ไฟอะไรได้บ้าง

บริหารจัดการอาคาร: มิเตอร์ 5 แอมป์ ใช้ไฟอะไรได้บ้าง เปิดวิธีเช็ค ‘ขนาดมิเตอร์’ ง่ายๆ ไขข้อสงสัย “มิเตอร์ 5 แอมป์” ใช้เครื่องไฟฟ้าอะไรได้บ้าง? แล้วจะรู้ว่า “มิเตอร์” ที่บ้านมีขนาดกี่แอมป์?

มีสิ่งหนึ่งที่ผู้ใช้ไฟฟ้าหลายคนเกิดคำถามว่า บ้านของตัวเองติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดกี่แอมป์? สามารถตรวจสอบได้จากตรงไหนบ้าง “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเรื่องมิเตอร์ไฟฟ้าไว้ดังนี้

ขอเริ่มที่ประเด็น “การดูขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าว่ามีกี่แอมป์” ก่อนอื่นเราคงต้องรู้ก่อนว่ามิเตอร์ไฟฟ้าของบ้านเราคืออันไหนบนเสาไฟฟ้า ด้วยการหยิบบิลค่าไฟฟ้าที่ได้มาทุกๆ เดือน จะมีช่องหนึ่งที่เขียนว่า “รหัสเครื่องวัด” เพื่อนำรหัสนี้ไปหามิเตอร์ของบ้านตนเองก่อน

หลังจากนั้นเมื่อเจอมิเตอร์แล้ว ให้สังเกตตัวเลขในในช่องบนมิเตอร์ เช่น 5(15) A หมายความว่า เป็นมิเตอร์ขนาด 5 แอมป์ สามารถใช้ไฟได้มากถึง 15 แอมป์ ซึ่งก็จะตรงกับมาตรการค่าไฟฟ้าฟรีสำหรับประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์นั่นเอง

แต่ความจริงแล้วมิเตอร์มีหลายขนาด (ตามตารางด้านล่าง) และผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเลือกให้เหมาะกับบ้านและการใช้งาน

โดย ขนาดมิเตอร์ที่เล็กที่สุด ที่เมื่อเวลาไปขอใช้บริการไฟฟ้ากับผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือการไฟฟ้านครหลวง (กปน.) นั้น มักจะได้ขนาด 5(15) มาเบื้องต้น

แต่หากคำนวณถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะมีมากขึ้นในอนาคต ก็สามารถติดต่อขอเปลี่ยนขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าได้ แต่จะต้องเสียค่าเงินประกันและค่าบริการขอใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นด้วย รวมถึงจะต้องยอมรับว่า ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนั้นจะแปรผันไปตามขนาดปริมาณไฟฟ้าที่ขอใช้เช่นกัน

ทั้งนี้หากเลือกมิเตอร์ที่มีขนาดเล็กเกินไป จะทำให้เครื่องไฟฟ้าไม่สามารถทำงานได้ แต่หากเลือกขนาดใหญ่เกินความเหมาะสม ก็จะทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

ยกตัวอย่างเช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ได้อธิบายว่า ทำไมมิเตอร์ 5 แอมป์ ถึงเปิดแอร์ 2 เครื่องพร้อมกันไม่ได้ ไว้ว่า

เนื่องจากมิเตอร์มีขนาดเล็กเกินไป และอาจทำให้ไฟฟ้าดับทั้งบ้าน หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ ปกติมิเตอร์ไฟที่การไฟฟ้ามาติดตั้งให้ จะกำหนดขนาดการใช้กระแสไฟประมาณ 5 แอมป์ และจะเผื่อการใช้งานไว้อีก 3 เท่า แต่เครื่องปรับอากาศที่ซื้อมาเพิ่มเติมภายหลัง ใช้กระแสไฟฟ้าเกิน 15 แอมป์ที่เผื่อไว้

ดังนั้นถ้าจะเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่องพร้อมกัน ให้ติดต่อที่การไฟฟ้าเพื่อขอเปลี่ยนมอเตอร์ไฟเป็นขนาด 15 แอมป์ จะปลอดภัยกว่า แต่เจ้าของบ้านต้องเสียค่าใช้จ่ายเองในส่วนนี้

แล้วมิเตอร์ขนาด 5 แอมป์ จะสามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรได้บ้าง?

เราสามารถคำนวณเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง เพื่อคำนวณกระแสไฟฟ้า โดยนำกำลังไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดนั้น (วัตต์) ซึ่งสามารถดูได้จากฉลากบนเครื่องใช้ไฟฟ้า หารด้วยความต่างศักย์ (โวลต์) และคูณด้วยจำนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดนั้น และนำกระไฟฟ้าทั้งหมดมาบวกรวมกัน และคูณด้วย 1.25 เพื่อเผื่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่อาจจะใช้มากขึ้นในอนาคตด้วย

ยกตัวอย่างเช่น ในบ้านมีพัดลมตั้งพื้น 75 วัตต์ จำนวน 2 ตัว คิดเป็นกระแสไฟฟ้า 75/220×2 เท่ากับ 0.68 แอมป์ รวมถึงมีหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ จำนวน 6 หลอด คิดเป็นกระแสไฟฟ้า 36/220×6 เท่ากับ 0.98 แอมป์, แอร์ 1,000 วัตต์ คิดเป็นกระแสไฟฟ้า 1,000/220 เท่ากับ 4.54 แอมป์, หม้อหุงข้าว 500 วัตต์ คิดเป็นกระแสไฟฟ้า 500/220 เท่ากับ 2.27 แอมป์, เตารีด 430 วัตต์ คิดเป็นกระแสไฟฟ้า 430/220 เท่ากับ 1.95 แอมป์ มีโทรทัศน์ 43 วัตต์ คิดเป็นกระแสไฟฟ้า 43/220 เท่ากับราว 0.2 แอมป์ และตู้เย็น 70 วัตต์ คิดเป็นกระแสไฟฟ้า 70/220 เท่ากับ 0.32

หากนำกระแสไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดมารวมกันจะได้เท่ากับ 10.94 แอมป์ แล้วนำมาคูณด้วย 1.25 เผื่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่อาจจะใช้มากขึ้นในอนาคต จะได้ประมาณ 13.68 แอมป์ (ทั้งนี้เป็นการคำนวณเบื้องต้นอย่างคร่าวๆ อาจมีการการเปลี่ยนแปลงตามขนาดของเครื่องใช้ไฟฟ้า)